DGC 2017 - OPEN PAIR FINAL
2017-03-05
15 tables, 30 pairs. Number of boards: 30. Average: 210.0.
RANK PAIR SCORE % NAME
1 2 251.5 59.9 ASHOK GIRDHAR - V K MUTREJA
2 29 248.5 59.2 SUKAMAL DAS - SATYABRATA MUKHERJEE
2 31 248.5 59.2 RANA ROY - A N BANERJI
4 21 248.0 59.0 ANAL SHAH - JITENDRA SOLANI
5 26 242.5 57.7 SRINIVASAN IYENGAR - ANIMESH RAJ
6 12 240.0 57.1 SUBHASH GUPTA - SAPAN DESAI
7 4 238.5 56.8 R K MAJUMDER - KAMAL NAGURI
8 14 237.5 56.5 G N MANNA - T V RAMANI
9 6 231.5 55.1 MANISH BAHUGUNA - ARUN BAPAT
10 30 230.5 54.9 PARESH GUPTA - JOYJIT SENSARMA
11 27 219.0 52.1 S K BANDOPADHYAY - UTTAM GUPTA
12 35 218.0 51.9 SAMBHU GHOSH - BISWAJIT PODDAR
13 8 216.0 51.4 S K HOODA - A K SINHA
13 15 216.0 51.4 ANINDRA KUMAR SARKAR - ARITRA BHATTACHARYA
15 13 211.5 50.4 K NANDI - KAUSTUBH BENDRE
16 7 210.0 50.0 DAYA DHAON - D SANTRA
17 32 205.0 48.8 A WADERA - R TRIPATHI
18 25 193.0 46.0 RAJ GOKHALE - ARUN BAHULKAR
19 33 192.5 45.8 P MUKHERJEE - A BHATTACHARJEE
20 34 190.5 45.4 BADAL DAS - ALOK SADHU
21 5 190.0 45.2 ANAND SAMANT - R A AGARWAL
22 3 189.5 45.1 MUKESH SHIVDASANI - ARUN JAIN - DGC
23 10 186.5 44.4 SUDHIR AGGARWAL - NAMIT SHARMA
24 23 185.0 44.0 ANUCOOL MANDAL - B PRAJWAL
25 28 182.5 43.5 NAVNEET SWAIKA - BHABESH SAHA
26 22 181.5 43.2 ROHIT GUPTA - SANDEEP NARANG
27 24 181.0 43.1 BASU BHATTACHARJEE - PINAKI KHAN
28 1 179.5 42.7 DIPAK PODDAR - M ATHAVALE
29 11 171.0 40.7 AJAY VAISH - D KOTHIWAL
30 9 165.0 39.3 DEVANGSHU DUTTA - ATANU GANGULI