17th BFAME Championships - Friendship Pairs - Final Ranking
34 tables, 68 pairs. Number of boards: 48. Average: 792.0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank Score   % Pair Name                         

  1 991.1 62.6  66 Vinay DESAI - Sapan DESAI              
  2 978.1 61.7  15 Keyzad ANKLESAFRIA - J M SHAH            
  3 968.9 61.2  34 Kiran NADAR - Satyanarayana BACHIRAJU        
  4 952.3 60.1  25 Srinivasan IYENGAR - Animeshraj           
  5 948.1 59.9   8 Raju TOLANI - Ajay KHARE               
  6 946.4 59.7  42 Shah Ziaul HAQUE - Md. Zahid HOSSAIN         
  7 911.2 57.5  23 Mirza Sajid ISPAHANI - A.H.M. KAMRUZZAMAN      
  8 902.8 57.0   4 Qudsia DOSSA - Roshan Ara BOKHARI          
  9 893.3 56.4  74 Sunit CHOKSHI - K R VENKATRAMAN           
 10 891.5 56.3  52 Balakrishnan PRABHAKAR - Rajeshwar TEWARI      
 11 868.7 54.8  68 Ibrahim Al QATTAN - Numan Al TURKI          
 12 867.1 54.7  32 Mirza Shauq HUSSAIN - Azhar HAMID          
 13 862.4 54.4  50 Sunil MACHHAR - R SRIDHARAN             
 14 860.8 54.3  60 Assad MAQBOOL - Ghalib Ali BANDESHA         
 15 855.8 54.0  67 Kamran IBRAHIM - Zakir MAHMOOD            
 16 853.4 53.9  31 Ashish PATEL - Alok KUMAR              
 17 848.7 53.6  17 Amol Dalal - K PATEL                 
 18 848.6 53.6  58 K S SAMANT - Arun BAPAT               
 19 846.5 53.4  65 Cera FERNANDO - Mallika WIJEKOON           
 20 842.9 53.2  18 Naeem - Bharat SHAH                 
 21 839.4 53.0  59 J M GAJJAR - Sudhir DUMRE              
 22 827.2 52.2   6 A K Firoze AHMED - A T M Moazzem HUSSAIN       
 23 826.0 52.1   7 Anbuzhagan - A ACHARYA                
 24 823.1 52.0  27 Ashanta DE MEL - H H J KEERTHISENA          
 25 820.6 51.8  13 Asadullah KHAN - Syed Shakir IMAM          
 26 815.5 51.5  63 M P SALGADO - Y R KARUNARATNE            
 27 814.5 51.4  29 Abdulaziz Al DASHTI - Nabil Al HUSAINI        
 28 811.9 51.3  10 Dilanjan SOYSA - Anton SELVANAYAGAM         
 29 809.5 51.1  53 Ushaben SHAH - Sharmisthaben             
 30 805.0 50.8  26 Manoj SHAH - Jayesh                 
 31 804.7 50.8  45 Hema DEORA - Marrianne KARMAKAR           
 32 803.0 50.7  69 Raju MEHTA - Renold                 
 33 800.6 50.5  73 Mahesh ROHERA - Rahul SHETTY             
 34 797.7 50.4  30 Anwar Mumtaz KIZILBASH - M Azwerul HAQUE       
 35 796.0 50.3  47 T J BAKSHI - Kaushik VYAS              
 36 791.8 50.0  51 Nina SHAH - Meenal THAKUR              
 37 784.4 49.5   9 Vibhaben - Jayshreeben                
 38 779.4 49.2  24 Shabhir TELWALA - Pravin GHIA            
 39 778.3 49.1  11 Rashmi DALAL - Shashikala DESAI           
 40 777.8 49.1  44 Kamleshwar Rai - B M SHAH              
 41 775.0 48.9  46 Arjun PATEL - Ankur PATEL              
 42 774.2 48.9  64 Subhash GUPTA - Saurin PATEL             
 43 772.6 48.8  33 Rex PERERA - Asoka JAYASINGHE            
 44 762.5 48.1  14 Girish HIRODE - Darshan PATEL            
 45 757.1 47.8  41 Vywala - Jairaj                   
 46 757.0 47.8  57 Rubina AGHA - Zeenat AZWER              
 47 745.0 47.0  61 Brig (Retd) M Azizul HAQUE - Khandakar Muzharul HAQUE
 48 744.7 47.0  12 Kalpesh PARIKH - Srikant SHAH            
 49 744.2 47.0  48 Tutu NARULA - Asha SURANA              
 50 741.8 46.8  56 Romesh BANDARANAIKE - Edward PERERA         
 51 732.3 46.2  49 Rupa BAKERI - Kaustabh DEVDHAR            
 52 721.3 45.5  21 Rita CHOKSI - Bharati DEY              
 53 718.0 45.3  43 Taruben MUNSHAW - Harsad SHAH            
 54 717.0 45.3   3 Md. Asifur Rahman CHOWDHURY - Md. Moshiur RAHMAN   
 55 713.4 45.0  71 H N BHATT - Swamy                  
 56 712.6 45.0  70 Suhas LELE - Dharwakar                
 57 695.1 43.9  20 D D GONDHALEKAR - Pradip SAMPAT           
 58 693.8 43.8   1 Malini WIJERATNE - Neela DE SILVA          
 59 690.2 43.6  28 Asha GANDHI - Chaya SHAH               
 60 689.2 43.5  55 Ramesh SHAH - G K JAIN                
 61 683.6 43.2  22 Mahesh LAKHANI - Padmam LAKHANI           
 62 669.9 42.3  62 Bandula SENAWEERA - Lalith GANLATH          
 63 668.1 42.2  19 Yogendra TRIVEDI - Vishal SHAH            
 64 657.9 41.5  54 Paresh MODI - Tushar PANDYA             
 65 636.8 40.2  72 Raynolds - Doshi                   
 66 632.5 39.9  16 Pritiben - Ritaben                  
 67 623.5 39.4   2 P C SHAH - C PARIKH                 
 68 588.0 37.1   5 Janani WIJEYERATNE - Charika MUTHIAH