Check your Masterpoints Online

2019

TeamNamePlayer1Player2Player3Player4Player5_6
SamadhanRavi RamanB G Ogalepramod JoshiC P DeshpandeL Ravichandran Arun Bahulkar
Dhampur Sugar MillsAshok GoelSubhash GuptaAnil PadhyeKr VenkatramanAnand Samant Vinay Desai
Hemant JalanHemant JalanPritish KushariBadal DasPranab BardhanSukamal Das Subrata Saha
H&RC R Badrinath R KrishnanB PrabhakarP SridharS Sunderram
Delhi BluesDk TewariJB SenguptaTC PantSK BandopadhyayAmarjit Wahdhawan PC Gupta
Lucknow AcesAK SinhaAmitabh TayalSiddharth BehuriaSantanu BehuriaBN Rastogi
Poddar HousingDipak PoddarJitendra SolaniR SridharanSubhash DhakrasR Bhiwandikar RA Agarwal
AlphaDaya DhaonSubir MajumdarPrakash BhandariVijaykumarCol Sabherwal Sangram Guha
2014 © Bridge Federation of India
Skip to toolbar