Check your Masterpoints Online

Seniors Teams, 26-28 Delhi

Official Announcement: CLICK HERE

RESULTS: CLICK HERE

LAST DATE FOR REGISTRATION: 15th JANUARY

SELECTION TRIALS WILL BE HELD AT DELHI: 26-28TH FEBRUARY

REGISTERED TEAMS:

TeamNamePlayer1Player2Player3Player4Player5_6
VanaAsha Sharma D309Vasanti Shah BM800Atanu Ganguly WB1721Kamal Naguri WB3361
AlphaDaya K Dhaon D0405Dipok Santra WB1714Prasun Kumar Mukhopadhyay WB6704Aniruddha Bhattacharjee WB3693Pinaki Prasad Khan WB5644 Biswajit Poddar WB2867
SAMCOGRAVI RAMAN - BM1520SUBHASH BHAVNANI - BM0597ANDREY PURUSHOTTAM - BM0661VIVEK BHAND - BM1385SANDEEP KARMARKAR - BM0907 MARIANNE KARMARKAR - BM0549 -
Hemant JalanHemant Jalan (WB 6646)Kaustabh Nandi (WB5792)Sandip Datta (WB5697)Kaustabh Bendre (PM297)Sayantan Kushari(WB7757) Sagnik Roy (WB7811)
RampageManeesh Bahuguna D495Arun Bapat BM 834Subhash Gupta D 180Sapan Desai GTA 287Srinivasan Iyengar GTA 325
Dr SanghiDr R L sanghi d346A k sinha up 339Subir majmudar WB3051S M MOIN B38Jourup Mullick Binod Shaw
DELHI BLUESD.K. TEWARI (D-160)PRAKASH BHANDARI (D-435)T C PANT (D-282)P C GUPTA (D-259)AMARJIT WADHAWAN (D-302) S K BANDOPADHYAY
2014 © Bridge Federation of India
Skip to toolbar